Havránková & Kulhánek
advokátní kancelář

Mgr. Linda Havránková zahájila právní praxi na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, kde získala zkušenosti především v oblasti práva správního, zváště pak stavebního práva včetně územního plánování, práva nemovitostí a práva územních samosprávných celků. Od roku 2013 působila v jedné z největších advokátních kanceláří ve východních Čechách. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje zejména na správní právo, občanské právo a obchodní právo, díky čemuž zajišťuje komplexní právní služby týkající se nemovitostí, a to jak developerským projektům, realitním kancelářím, tak i fyzickým osobám. Kromě uvedeného však poskytuje právní služby i v dalších právních odvětvích, včetně práva rodinného či trestního.

Mgr. Lukáš Kulhánek zahájil právní praxi na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, kde získal zkušenosti zejména v oblasti práva nemovitostí, práva územních samosprávných celků a daňového řízení. Od roku 2011 pak působil nejprve jako advokátní koncipient a následně též jako advokát v jedné z největších advokátních kanceláří ve východních Čechách, v níž se postupně vypracoval na pozici vedoucího civilněprávního úseku. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo, když zajišťuje komplexní právní služby obchodním společnostem, SVJ v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím, jakož i fyzickým osobám. Kromě uvedeného však poskytuje právní služby i v dalších právních odvětvích, včetně práva trestního, daňového či správního.

 

© 2015 Havránková & Kulhánek